Most popular

Den är det världspremiär! November 16, 2017, see All. July 6, 2017, it was first time to the filmstaden last week and it turned out..
Read more
Nyckeltal och resultat, banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Pris: kr utgångspris, typ:Enfamiljshus, byggår:2018. Ordinarie Öppettider (Gäller..
Read more

Transport management malmö antagningspoäng


transport management malmö antagningspoäng

på bilden. Delar av utbildningsinnehållet kan ingå i det Öresundsregionala utbildningssamarbetet Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMÖ). Fastställandedatum:, beslutande instans: Fakulteten för kultur och samhälle, gäller från: 03 september 2018. Några av studenterna i 2013 års avgångsklass på 10-årsjubilerande. En Transport Manager kan arbeta som t ex speditör, transport- eller logistikchef, trafikplanerare, utredare eller projektledare i såväl näringslivet som offentlig sektor, eller som egen företagare. Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Det är dessa breda, tvärvetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring oavsett vilken roll man anställs inom. På ett ENLoCC-möte i Poznan, Polen i maj 2012 fördes diskussioner om ö kade samarbeten mellan högskolor i Europa inom transport och logistikforskning samt utbildning. . Alla kurser är utformade i nära samarbete med företag och organisationer inom transportnäringen, och många väljer att skriva sitt examensarbete tillsammans med ett företag. Programkod: sgtra version 7,2, engelsk benämning: Transport Management, undervisningsspråk: Svenska och engelska, inrättandedatum: 22 november 2003.transport management malmö antagningspoäng

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoä. För kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management. Detta är en utskrift från Malmö universitets webbplats. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Malmö högskola år 2017. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.

Atlasib vaslui malmö, Ifk malmö handboll f06, Motormännen internationellt körkort malmö, Bra klädbutiker malmö,

Jobbmöjligheter efter utbildningen, transportföretag (åkerier, speditionsfirmor, järnvägsföretag, rederier, flygföretag). Malmö högskola.27.22.60 Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs stockholm Wien 7-9, förstaämne Matematik. Arbetsmarknaden, arbetsmarknaden för en Transport Manager är god. Obligatoriska kurser från utbildningens 4 första terminer i kurslistan ovan ska vara fullgjorda tillsammans med den valbara kursen TR113B Företagsekonomi: Självständigt arbete för högskoleexamen inriktning Transport Management. Kurser markerade Obligatorisk Huvudområde: Företagsekonomi ingår i huvudområdet och krävs för kandidatexamen i företagsekonomi. Vid seminarierna deltog även representanter för CMP, Region Skåne, Helsingborgs stad, LTH och Öresund Logistics. Inbjudna var medlemmarna i Parlamentets Transportutskott och inledningstalre Rainer Wieland, parlamentets vice talman. Foto: Carl-Magnus Carlsson, på jakt efter nya medarbetare - LeTMi 2013! Inte bara ekologisk hållbarhet, utan även social.


Top news

Anna dahlén Umeå

Duration (days 1 _utmz "Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. Wikitree protects most sensitive information BUT only


Read more

Sveriges radio play app

Sedlar från 1963 och framåt har ofta numrerats med nedräkning från 000 001 och i detta fall är A 900 000 tidigaste sedeln! Även några


Read more

Stockholm fysik

Likewise, since exp-6 potential has given better results in comparison with MC simulations in higher temperatures than double Yukawa potential and avoiding any vague speculation


Read more
Sitemap